Vi returnerar inom 48 timmar

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.batteribrev.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Batteribrev AB, org. nr 559171-9751, Skandiavägen 17, 182 63 Djursholm, Sverige (hädanefter Batteribrev AB).

Genom att göra köp ifrån och använda webbsida www.batteribrev.com så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom dessa villkor.

1. Tjänsten

Batteribrev AB erbjuder kunden tjänsten att utföra byte av batterier på de kvartsklockor som Kunden skickar till Batteribrev AB i det förpackningsmaterial (Batteribrevet) som Kunden beställer till sin leveransadress. Vid beställningen av Batteribrevet anger kunden hur många klockor hen avser skicka in för batteribyte. Batteribrev AB kan också tillhandahålla tilläggstjänster och/eller -produkter som tex packningsbyte, urverksbyte, montage av visare, byte av fler än ett batteri etc. Acceptans av tilläggstjänster/-produkter sker aktivt av kunden i samband med beställning av Batteribrevet eller separat i efterhand. Villkoren för dessa tilläggstjänster/-produkter gäller på samma sätt som för Batteribrev.

Om du har standardfrakt med PostNord måste du skicka in klockan inom 14 dagar från beställningsdatumet för att inte riskera att fraktsedeln blir inaktiverad. Om du har valt Schenker måste du skicka in klockan inom 7 dagar eftersom fraktsedeln blir ogiltig och klockan går inte att spåra. Om du skickar in klockan senare än angivna tider finns risk att leveransen blir försenad och/eller fraktgarantier inte längre gäller. Väljer du att inte skicka in din klocka alls, har Batteribrev rätt att ta ut kostnader för porto och administration. Beloppet beror på hur många batteribyten samt vilket fraktalternativ du beställt. 

2. Priser

De priser som anges är för byte av 1 knappcellsbatteri per beställd klocka för en normal kvarts- eller digitalklocka. Vid batteribyte av klockor med specialbatterier, komplicerade konstruktioner och/eller om de har fler än 1 batteri etc etc så har Batteribrev AB rätt att ta ut en extraavgift som faktureras i efterhand. Om kunden kontaktar Batteribrev AB i förväg innan beställning kan vi ge prisförslag. Läs mer om detta i vår FAQ.

I de fall vår urmakare kan konstatera att det är något annat fel än batteriet, kommer Batteribrev AB i första hand erbjuda oss att laga din klocka i de fall detta är möjligt. Vi skickar då ett mail med beskrivning av felet samt kostnad för reparationen. Om vi inte kan laga klockan, eller du som kund inte vill att vi gör det, då skickar vi tillbaka klockan utan batteribyte med avdrag för porto- och administrationsavgift samt felsökning. Avgiften beror på vilken tjänst du valt samt hur många klockor du skickat in.

3. Batteribrevet

Vi beställning av tjänsten väljer Kunden det antal klockor som den avser skicka in för batteribyte och eventuellt övriga tilläggstjänster. Batteribrev AB skickar specialanpassat förpackningsmaterial inklusive fraktsedlar, ett sk Batteribrev, till kunden. Om Batteriebrevet eller dess innehåll är skadat vid ankomst till Kunden skall detta omgående meddelas till info@batteribrev.com så att Batteribrev AB kan åtgärda felet genom att skicka ett nytt Batteribrev. Det skadade Batteribrevet får inte användas och skall kasseras av Kunden.

4. Leveranstid

Leveranstiden är uppdelad i tre steg:

1. Inom 1-3 arbetsdagar från den dag då beställningen gjordes kommer du få hem ditt Batteribrev i brevlådan på angiven leveransadress

2. Följ instruktionerna som följer med ”Batteribrevet” för att skicka in dina klockor samt klistra på den medföljande fraktsedeln och lägg på brevlådan eller hos fraktombud beroende på den tjänst du har valt. Det är du som kund som aktivt väljer när Batteribrevet skall skickas in till Batteribrev AB. Var noga med att lämna kvar returfraktsedeln med din egen adress i Batteribrevet när du skickar in det till Batteribrev AB.

3. Batteribrev kommer återsända dina klockor inom ca 2 arbetsdagar från att vi mottagit ”Batteribrevet” från dig

Transporter utanför EU kan försena slutleverans på grund av importregler i det mottagande landet. Vänligen kontakta vår kundtjänst på info@batteribrev.com om du har en förfrågan om status för din beställning. Vi reserverar oss för ansvar för förseningar, ändrade servicevillkor eller misslyckade leveranser orsakade av våra leverantörer. Vi reserverar oss också för att justera priserna som presenteras på batteribrev.com orsakade av fel prissättning, tekniska fel etc.

5. Bekräftelse

Vi skickar en orderbekräftelse med information om ditt köp via e-post så snart vi har fått din beställning. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen om du skulle behöva kontakta Batteribrev AB:s kundtjänst på info@batteribrev.com

6. Betalningsalternativ

För närvarande accepteras betalningar via Klarna Checkout som erbjuder kortbetalning, direktbetalning från bank och faktura/delbetalning.

7. Betalningsvillkor

Vid ordertillfället för tjänsten Batteribrev reserveras ditt orderbelopp hos din bank när du väljer direktbetalning eller banköverföring. Men det är inte förrän du skickat in din produkt och vi genomfört tjänsten som din betalning aktiveras. Vid betalning med debit-/kreditkort aktiveras betalningen direkt hos din bank. Om du väljer faktura så aktiveras denna och skickas till dig först i samband med att vi returnerat din klocka. Det är upp till dig som beställare att genomföra försändelsen av klockorna till Batteribrev efter att du mottagit Batteribrevet. Batteribrev AB kan inte återbetala beställd order på grund av kundens underlåtenhet att skicka in klockan/klockorna till Batteribrev AB. Skulle den förtryckta fraktsedeln inte längre gå att använda på grund av kundens dröjsmål, vänligen kontakta info@batteribrev.com.

8. Leveranskostnader

Priset för tjänsten inkluderar frakt med vanligt brevporto/Varubrev med PostNord vid beställningar från Sverige. För spårbara tjänster och/eller rekommenderat brev eller försäkringar tillkommer kostnad som betalas av kunden vid ordertillfället. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och/eller skatter som debiteras när paket når mottagarlandet. Batteribrev AB skickar ditt paket enligt leveransvillkoren Delivery Duty Unpaid (DDU). Detta innebär att vi inte står för moms, avgifter och/eller skatter på beställningar till länder utanför EU och vi kan inte uppskatta hur stora dessa avgifter kan bli. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information om regler och avgifter. Om du som kund inte skickar med den förfrankerade adresslappen tillsammans med din klocka i Batteirbrevet, har Batteribrev AB rätt att fakturera denna kostnad för porto till kunden.

9. Leveransförsäkring

Batteribrev erbjuder två leveransalternativ, brevporto/Varubrev (PostNord) samt en spårbar tjänst (Schenker). PostNord är gratis men är varken spårbar eller lämnar någon ersättning om din vara skadas eller kommer bort i transporten, du skickar varan på egen risk. För det spårbara alternativet är Schenker fraktleverantör och du kan följa din leverans via fraktleverantörens hemsida. Notera att denna tjänst inte heller lämnar ersättning vid skadad eller förlorad försändelse.

10. Transportskador

Batteribrev ersätter inga skador på produkter som sker i frakten till eller från Batteribrev. Alla leveranser sker på egen risk.

Om Batteribrev AB skulle returerna en felaktiga eller skadad produkt, förbehåller sig Batteribrev AB rätten att få tillbaka alla produkter i sitt nuvarande skick för kontroll och eventuell reparation. Kunden måste returnera den felaktiga varan till Batteribrev AB men frakten bekostas av Batteribrev AB.

11. Icke upphämtade varor

Om Batteribrev AB har skickat varor som inte hämtas ut av köparen, förbehåller vi oss rätten att ta betalt för alla våra kostnader som uppstår i samband med returtransport eller destruktion av varan. Denna kostnad kommer att dras från din betalning innan mellanskillnaden krediteras till dig, eller faktureras till dig om kostnaden är högre än det belopp du har betalat.

12. Felaktiga eller duplicerade ordrar

Om en vara eller tjänst skulle säljas till ett felaktigt pris på batteribrev.com som uppstått på grund av tekniska problem eller misstag från personal hos Batteribrev AB eller dess underleverantörer förbehåller vi oss rätten att annullera ordern, återbetala pengarna och informera kunden om situationen.

13. Garanti

Batteribrev AB tillhandahåller en garanti för att Kunden ska vara nöjd med tillhandahållen tjänst eller köp av produkt. Denna garanti innebär att den tjänst som tillhandahålls ska genomföras på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Ett klockbatteris livslängd är ca 2 år från att Batteribrev AB återsänt klockorna med utbytt batteri. Men observera att Batteribrev AB inte kan lämna fast garanti för batteriets livslängd då detta kan variera mycket beroende på användning, bristande omsorg, vårdslöshet, olycksfall, felaktig användning av klockan eller underlåtenhet att följa anvisningarna från din klockleverantör. Ersättningar på grund av felaktig vattentäthet omfattas inte av Batteribrevs garanti om inte tilläggstjänsten ”Trycktest” har beställts av köparen och att klockan visat sig vara vattentät efter att Batteribrev AB har öppnat och stängt boetten samt genomfört ett trycktest. Batteribrev AB kan inte åtgärda en klocka som inte är vattentät pga vi inte har reservdelar från alla olika varumärken/modeller. Batteribrev AB kan inte heller stå för garanti vad gäller vattentäthet om kronan eller andra knappar på klockan inte varit stängda vid kontakt med vatten/fukt, eller om kundens klocka inte är vattentät från ursprunglig leverantör, minimum 5 ATM.

Spara din orderbekräftelsen från Batteribrev AB då den är din garanti. För alla andra frågor som rör leverans, returer, etc, vänligen kontakta oss. Observera att kunden är ansvarig för kostnaden för att skicka tillbaka produkten till Batteribrev AB vid reklamationer.

14. Returrätt/reklamation

Anmälan om att en vara som hanterats av Batteribrev AB inte är funktionell skall ske omedelbart efter mottagandet av produkten eller senast 14 dagar efter mottagandet. Anmälan skall göras till info@batteribrev.com, bifoga alltid ditt ordernummer när du kontaktar oss. Meddelandet skall innehålla följande information:

a) Ordernummer
b) Anledning till felaktighet
c) När felet uppstod

Returnera varan där du har angivit orsaken till returen och annan nödvändig information. Batteribrev AB åtar sig att ersätta det icke fungerande batteriet om det visar sig att Batteribrev AB har felaktigt hanterat kundens vara vid bytet. För skadade eller felaktiga produkter som omfattas av garantin, kontakta info@batteribrev.com för instruktioner om hur du returnera produkten. Produkter som inte omfattas av garantin kan inte returneras till Batteribrev AB.

15. Force majeur

Vid Force Majeur är Batteribrev ABs skyldigheter förhalat. Kontraktet mellan kunden och Batteribrev ABs kan i sådana fall vara helt eller delvis avslutas av dig själv eller av Batteribrev ABs. En Force Majeur är vid händelse av krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, fel på el, telefon eller internet service, naturkatastrofer eller liknande händelser. Batteribrev ABs kommer under sådana omständigheter göra allt vi kan för att lösa frågan för våra kunder så snart och i sin helhet som möjligt.

16. Brott mot reglerna

Batteribrev ABs förbehåller sig rätten att avbryta och återbetala alla order som misstänks vara genomförda på ett bedrägligt eller på annat sätt skadligt sätt för att säkerställa säkerheten för våra konsumenters transaktioner på vår hemsida. Vi kommer även vidarebefordra transaktionsinformation om så efterfrågas till officiella myndighet eller betalningspartner vid misstanke om bedrägliga transaktioner eller identitetsstöld. Individer som bryter mot ovan regler eller mot begränsning av lösenordsskyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtal mellan konsumenter och Batteribrev ABs regleras av svenska lag. Batteribrev ABs följer rekommendationerna från svenska Konsumentverket. De svenska domstolarna har exklusiv behörighet för alla tvister enligt detta avtal. Lagstiftningen i köparens land kan skilja sig från lagarna i Sverige och det kan finnas ytterligare rättsliga krav för dig att använda denna webbplats. Du måste följa alla gällande lokala och internationella lagar och förordningar beträffande din användning av vår hemsida.

18. Cookies

Batteribrev ABs använder cookies för att förbättra din upplevelse av denna webbsida.

19. Personuppgifter

Batteribrev AB följer GDPR (General Data Protection Regulation) vid behandlingen av de personuppgifter som våra kunder lämnar till oss i samband med köp eller kommunikation. Dessa uppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla en god kundrelation via kataloger, DM, SMS, Mail och för andra marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättning eller borttagning av dina uppgifter. Batteribrev AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Men Batteribrev AB har rätt genom dessa villkor att använda tex din mailadress till att skicka ut information och erbjudanden men alltid endast med Batteribrev AB som avsändare, dvs. registrerade personuppgifter säljs aldrig vidare till någon 3:e part.

Batteribrev AB

Org.nr: 559171-9751

All rights reserved © 2018 Batteribrev AB